Zapewnienie jakości

Quality assurance
Quality assurance1

ŁĄCZNIKI DD potwierdzone również certyfikatem ISO 9001 oraz pracą fabryk wykonaną zgodnie z normą 6S. ŁĄCZNIKI DD są zgodne zarówno z normami DIN, jak i międzynarodowymi, aby zapewnić pełną gamę produktów.

Sprzęt antykorozyjny współpracował z niemiecką technologią, ochrona środowiska, odporność na kwasy, wilgoć i gorąco, różne kolory, test mgły solnej osiągnął już 3000 godzin.

Łączniki DD posiada zautomatyzowany system kontroli od surowców do gotowych produktów i jest wyposażony w kompletny sprzęt do testowania jakości.

DD FATENERS zajmuje również wiodącą pozycję wyposażoną w automatycznie obracający się boczny Vickers, maszynę do mikrotwardości, wyświetlacz cyfrowy, aparat Rockwella, maszynę do eksperymentów rozciągania, metalograficzną maszynę do cięcia próbek, wiertarko-wkrętarkę prędkości, przyrząd do pomiaru obrazu, maszynę do badania wyciągania i test korozji solnej komorowa i galwanizowana maszyna itp.